Diwrnod Yng Nghwmni Deian a Loli

Trosolwg

Pryd: 01/02/2020

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Gwefan: http://digwyddiadau.llyfrgell.cymru

Disgrifiad

Cyfle arbennig i gwrdd â’ch arwyr Deian a Loli!
Mewn diwrnod llawn hwyl a sbri cewch gyfle i holi cwestiynau i’r ddau direidus a chael tynnu’ch llun gyda nhw. Byddwch hefyd yn cael gwylio dangosiad cyntaf o benodau newydd o’r rhaglen ac ymuno â nhw i gael stori!

Ar y diwrnod bydd peintio wynebau, crefft a stondin nwyddau Deian a Loli yn ogystal!
Digwyddiad ar y cyd gyda Mudiad Meithrin gyda’r elw yn mynd at Gylch Meithrin Aberystwyth.
Mynediad trwy docyn i’r sesiwn holi ac ateb, ffilm a stori: £3 y plentyn, am ddim i oedolion
Gofynnir i riant/oedolyn ddod gyda’r plentyn/plant