Eisteddfod Môn 2019

Trosolwg

Pryd: 18/05/2019

Amser: 08:00 am - 10:00 pm

Lleoliad: Ysgol Uwchradd Bodedern

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Bodedern , Ynys Môn, Cymru LL65 3SU

Gwefan: http://www.facebook.com/eisteddfodmon2019

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01407720256

Disgrifiad

Eisteddfod Môn 2019 - Gŵyl y Ffermwyr Ifanc

Dewch draw i Ysgol Uwchradd Bodedern am ddiwrnod llawn dop o gystadlu - canu, offerynnau, llefaru, dawnsio, llên a chomedi.

Eisiau cystadlu? Dyddiad cau’r cystadlaethau llwyfan yw 19 Ebrill 2019. Mae’r testunau ar gael yma:

http://smala.net/steddfota/wp-content/uploads/2018/11/Rhaglen-M%C3%B4n-2019.pdf?fbclid=IwAR3Cj23BnsspJ6Xpb6otqModSESqtzgUhIEwKabyAvXEslFA654aJnRAFOo

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: