Fflyd o Eiriau

Trosolwg

Pryd: 18/03/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: http://digwyddiadau.llyfrgell.cymru

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae John Jones, Gellilyfdy, Sir y Fflint (c.1580–1658), yn enwog fel copïydd llawysgrifau a chaligraffydd, ac mae ei glymau Celtaidd hardd yn britho ei lawysgrifau. Ond roedd ganddo hefyd ddiddordeb mewn geiriau, a phan oedd yng ngharchar y Fflyd yn Llundain yn y 1630au, aeth ati i gofnodi geiriau am bob agwedd ar fywyd bob dydd: y tŷ a’r fferm, crefftau traddodiadol, y corff ac afiechydon, y tywydd, a llawer mwy. Yn y cyflwyniad hwn bydd yr Athro Ann Parry Owen yn edrych ar ei waith sy’n rhoi cipolwg gwerthfawr i ni ar fywyd ac iaith uchelwr o Sir y Fflint ar ddechrau’r 17eg ganrif.

Mae’r Athro Ann Parry Owen yn Olygydd Hŷn gyda Geiriadur Prifysgol Cymru.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***
***Darperir cyfieithu ar y pryd***
***Mynediad am ddim trwy docyn***