Forest + Found: Walking the line

Trosolwg

Pryd: 18/05/2019 - 06/07/2019

Lleoliad: Oriel Myrddin Gallery

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Gwefan: http://orielmyrddingallery.co.uk/events/exhibitions/present/

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Kathryn Campbell

Ffôn: 01267222775

Disgrifiad

Gan weithio ochr-yn-ochr â’I gilydd, bydd Booth a Bainbridge yn troedio’r llinell rhwng celf a chrefft, yn croesi rhwng arferion celfyddyd gyfoes a thraddodiadau crefftwriaeth, wrth iddynt fordwyo cyd-destun cyfnewidiol y gwneuthurwr. Wedi’u gyrru gan berthynas ddofn â’r tir maent yn cynhyrchu gweithiau cerfluniol a rhai sy’n eiliedig ar waliau ac sy’n ystyried tirwedd fel safle o gyfnewidiad rhwng deunydd a’r gwneuthurwr. Cerdded y Lein yma ac mae’n adlewyrchiad ar ffurf a chyfansoddiad yn eu gwaith, a natur fyfyriol eu harfer.
Mae darnau tecstil haniaethol Booth wedi’u gwreiddio mewn iaith gysyniadol a materoliaeth arlunio, gyda phob darn yn fyfyrdod ar iaith y llinell a dynnir a tharddiad pigment a lliw. Gan ennyn symlrwydd a minimaliaeth yn ystum tawel a symudiad llaw, mae ei gwaith yn ceisio cysylltiad â’r tirweddau enfawr y maent yn tarddu ohonynt.
Mae ffurfiau cerfluniol Bainbridge sydd wedi’u naddu o bren, yn adlewyrchu angen i greu presenoldeb cyffyrddadwy a chadarn mewn gofod. Gan gymryd siâp a ffurf naturiol y pren fel man cychwyn, mae’n defnyddio cyfuniad o durnio a cherfio â llaw i greu gwrthrychau sy’n dathlu’r broses o wneud; pob darn yn arddangos yr ymdrech corfforol sy’n ymglymedig â’i gysyniadaeth drwy’r marciau a adewir ar yr wyneb.
Llun Prif gan Yeshen Venema