Gig H a'r Band

Trosolwg

Pryd: 16/11/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: https://www.pontio.co.uk/online/19Band

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 382828

Disgrifiad

Bu Bangor a’r cyffiniau yn un o gadarnleoedd Edward H Dafis ar ddechrau’r 1970au ac yn rhan bwysig o’r gylchdaith o gigs coleg yr arferai’r band chwarae’n gyson yn ystod y degawd hwnnw. Mae ‘na gyfeiriad at fyfyrwyr Bangor yn un o ganeuon cynharaf y grwp, ‘Cân y Stiwdants’;

“Wyt ti wedi bod ym Mangor mewn trwy’r ‘Foltie’ mas trwy’r ‘Glôb’?

Heno drwy wahoddiad UMCB a Pontio byddent yn perfformio ar lwyfan Theatr Bryn Terfel!

Ffurfiwyd y ‘H’ a’r band’ yn 2013 gan Cleif ‘H’ Harpwood prif leisydd band Cymraeg eiconig y 1970au Edward H Dafis. Bryd hynny, roedd y band yn cynnwys pedwar o aelodau gwreiddiol Edward H Dafis, sef Hefin Elis, Charles Britton, John Griffiths a Cleif ei hun.

Er mawr tristwch, bu farw John y gitarydd bâs ffyddlon yn sydyn yn 2018 ac felly dim ond tri o’r Edward H gwreiddiol fydd yn ymddangos ar lwyfan Pontio. Ond mae gan H a’r band bedwar aelod arall, sef Wyn Pearson ar gitar, Pwyll ap Siôn ar yr allweddellau ac Elain Llwyd a Glesni Fflur yn lleisio.

Noson wrth eich bodd yn sŵn y 1970au a’r ’Hen Ffordd Gymreig o fyw’!