Gosod cloddiau, ffensio ac adeiladu waliau brics: Sylwadau ynghylch gwneud pethau gyda Ceri Jones

Trosolwg

Pryd: 22/06/2019

Amser: 11:00 am - 01:00 pm

Lleoliad: Oriel Myrddin Gallery

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Gwefan: http://orielmyrddingallery.co.uk/

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Kathryn Campbell

Ffôn: 01267222775

Disgrifiad

Gan gyfeirio at rai o'i phrosiectau curadu diweddar, bydd Ceri yn archwilio'r gwerthoedd gwahanol sy'n gysylltiedig â'r grefft o wneud pethau a'r grefft o greu celf.

Mae Ceri Jones yn rhan o Fieldwork, sef partneriaeth sy'n datblygu ac yn cynhyrchu prosiectau ac yn cefnogi artistiaid a mentrau newydd ym maes y celfyddydau a diwylliant. Ymysg y prosiectau presennol y mae The Language of Clay a Threads. Mae Ceri wedi gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ac i'r Smithsonian Institution ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru.