Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 13 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rhaid i grwpiau gofrestru.

Coedlôn King Edward VII Avenue Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Pryd: Diwrnod 1 o Mawrth

Amser: 11:30 am - 01:45 pm

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 23/06/2019

Amser: 05:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 27/06/2019 - 28/06/2019

Amser: 07:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 29/06/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Gig ar sgwar hynafol Rhuthun ar ddydd Sadwrn y 29ain o Fehefin gyda Bryn Fon a'r Band, Candelas, Bwncath, Band Chwech a llu o artistiaid, bandiau a corau lleol. Mynediad yn £5 yn unig i Oedolion a plant am ddim

Sgwar San Pedr Rhuthin, Clwyd, Cymru LL15 1HW

Pryd: 29/06/2019

Amser: 01:30 pm - 08:00 pm

Ffôn: 07789891886

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 02/07/2019

Amser: 02:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 04/07/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Gwynedd School of Dance / Academi Westend Academy

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 13/07/2019 - 14/07/2019

Amser: 07:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28