Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rhaid i grwpiau gofrestru.

Coedlôn King Edward VII Avenue Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Pryd: Diwrnod 1 o Mawrth

Amser: 11:30 am - 01:45 pm

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Symffoni New World

Mae Brahms a Dvořák yn dod â chariad at y gorffennol a chwilfrydedd am y newydd i weithiau sy’n eu cynrychioli ar eu gorau.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 22/11/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Talisk

Yn eu pum mlynedd, mae’r band o’r Alban, Talisk, wedi derbyn nifer o wobrau gan gynnwys Band Gwerin y Flwyddyn 2017 yng ngwobrau BBC Alba Scots Trad Music a BBC Radio 2 Folk Award, am eu sain sy’n llawn egni ond wedi’i blethu’n gelfydd.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 22/11/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Daw BBC NOW, Band Pres Llareggub a gwesteion arbennig at ei gilydd i nodi hanner can mlynedd o Recordiau Sain - sy'n adnabyddus am eu cyfraniad unigryw i gerddoriaeth boblogaidd Cymraeg.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 23/11/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Cerddorfa Symffoni Prifysgol Bangor

Wedi'i seilio ar bennod o Inferno Dante, mae cerdd symffonig gyffrous Tchaikovsky yn agor noson wych o gerddoriaeth gan y gerddorfa orau yng Ngogledd Cymru, sydd wedi hen ennill ei phlwyf.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 30/11/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Pontio yn cyflwyno: Elephant Sessions

Mae Elephant Sessions, sy'n dod o Ucheldiroedd yr Alban, yn croesi ffiniau ac yn ysgwyd disgwyliadau i'w seiliau.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 07/12/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Cyngerdd o Garolau Cymraeg

Ymunwch â ni yng Nghyngerdd Blynyddol Hosbis y Ddinas o Garolau Cymraeg. Bydd y noson arbennig hon yn cynnwys cyfraniadau gan Gôr Merched Canna, Ysgol y Wern ac Ysgol Pencae. Mae ein Cyngerdd Nadolig Cymraeg yn wledd dymhorol i'r holl deulu.

1A Beulah Road Rhiwbeina , Caerdydd, Cymru CF14 6LT

Pryd: 10/12/2019

Amser: 06:00 pm - 08:00 pm

Ffôn: 02920524150

A Merry Little Christmas with Only Men Aloud

Yn dilyn llwyddiant eu Gala yn dathlu degawd yn Nghanolfan Mileniwm Cymru a’u taith o amgylch Prydain y llynedd, mae Only Men Aloud yn mynd ar daith eto y gaeaf hwn er mwyn dathlu’r Nadolig gyda’u ffans yng Nghymru.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 14/12/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828