Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Darlith neu sgwrs

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 21 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Lansiad A Darlith Syr O.M. Edwards: Y Dyn a'r Ddelwedd

Ymunwch â ni yn lansiad y gyfrol newydd O. M.: Cofiant Syr O. M. Edwards (Gwasg Gomer) gan Hazel Walford Davies. Yn y sesiwn arbennig hon bydd y Prifardd Jim Parc Nest[ND1] yn holi’r awdur am y profiad o ysgrifennu’r cofiant arloesol hwn.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 22/02/2020

Amser: 02:00 pm - 03:00 pm

Y Rebel O Ro-Wen: Bywyd Huw T. Edwards Drwy Sain a Ffilm

Yn ei ddydd, roedd Huw T. Edwards (1892–1970) yn un o ddynion amlycaf Cymru. O gefndir tlodaidd, dringodd i safle o ddylanwad yng Nghymru drwy ei wasanaeth diflino a’i weithgaredd cyhoeddus cyn dyddiau datganoli.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 26/02/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Can Mlynedd o Gofnodion yr Eglwys Yng Nghymru

Pryd: 11/03/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 14/03/2020

Amser: 02:00 pm - 03:00 pm

Fflyd o Eiriau

Fflyd o Eiriau gyda'r Athro Ann Parry Owen

Pryd: 18/03/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

(LOOKING OUT) The Itinerant Life: Painters, Preachers, Poets

Sgwrs gan Peter Lord yn rhan o'r gyfres 'Looking Out' yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Pryd: 19/03/2020

Amser: 05:00 pm - 06:00 pm

Y Berthynas Rhwng Darlun, Gair a Darllenydd Mewn Cylchgronau Cymraeg i Blant 1892-1930

Sgwrs gan Megan Haf Morgans ar y berthynas rhwng darlun, gair a darllenydd mewn cylchgronau Cymraeg i blant 1891-1930

Pryd: 01/04/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

(LOOKING OUT) Great Expectations: The Eyes of the World on Edgar Herbert Thomas

Yr ail mewn cyfres o bum sgwrs gan Peter Lord yn cyflwyno agweddau ar baentio Cymreig a ystyrir yn ei lyfr nesaf, Looking Out.

Pryd: 16/04/2020

Amser: 05:00 pm - 06:00 pm

Mae'r cyflwyniad dramatig hwn yn dilyn bywydau teulu sy'n gadael tlodi dwyrain Ewrop am yr Almaen, yn gweithio ac yn magu teulu yno, yn ei chael hi'n anodd, ac o'r diwedd yn methu goroesi yn y Drydedd Reich.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 20/04/2020

Amser: 06:30 pm - 07:30 pm

Bydd y cyflwyniad hwn yn olrhain rhai o’r materion dadleuol sy’n debyg o godi pan fydd henebion sy’n gyforiog o gysylltiadau yn cael eu troi’n wrthrychau i’w marchnata.

Pryd: 22/04/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm