Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Darlith neu sgwrs

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 1 o 2

(LOOKING OUT) Great Expectations: The Eyes of the World on Edgar Herbert Thomas

Yr ail mewn cyfres o bum sgwrs gan Peter Lord yn cyflwyno agweddau ar baentio Cymreig a ystyrir yn ei lyfr nesaf, Looking Out.

Pryd: 16/04/2020

Amser: 05:00 pm - 06:00 pm

Mae'r cyflwyniad dramatig hwn yn dilyn bywydau teulu sy'n gadael tlodi dwyrain Ewrop am yr Almaen, yn gweithio ac yn magu teulu yno, yn ei chael hi'n anodd, ac o'r diwedd yn methu goroesi yn y Drydedd Reich.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 20/04/2020

Amser: 06:30 pm - 07:30 pm

Bydd y cyflwyniad hwn yn olrhain rhai o’r materion dadleuol sy’n debyg o godi pan fydd henebion sy’n gyforiog o gysylltiadau yn cael eu troi’n wrthrychau i’w marchnata.

Pryd: 22/04/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Bydd y sgwrs hon yn arddangos y dystiolaeth newydd o’r sir yng nghyd-destun darganfyddiadau ledled Cymru, gyda llawer ohonynt dim ond wedi dod i’r amlwg ar ôl misoedd o gatalogio a dadansoddi.

Pryd: 29/04/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Bydd arddangosfa o ddetholiad o luniadau a chynfasau yn cydfynd â’r sgwrs.

Pryd: 06/05/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

The Living Wells Of Wales

Bydd y sgwrs hon gan Phil Cope, sy’n seiliedig ar ei gyhoeddiad newydd, yn ein tywys trwy hanesion dadleuol diwylliannau ffynhonnau, gan ddatgelu beth sydd mor arbennig am safloedd dyfrllyd y genedl a’r heriau sy’n eu hwynebu nawr.

Pryd: 13/05/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Noson gydag AberCycleFest, i gynnwys cyflwyniad arbennig ac hefyd panel o westeion.

Pryd: 19/05/2020

Amser: 06:30 pm - 08:00 pm

Y drydedd mewn cyfres o bum sgwrs gan Peter Lord yn cyflwyno agweddau ar baentio Cymreig a ystyrir yn ei lyfr nesaf, Looking Out.

Pryd: 21/05/2020

Amser: 05:00 pm - 06:00 pm