Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Gwyliau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rhaid i grwpiau gofrestru.

Coedlôn King Edward VII Avenue Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Pryd: Diwrnod 1 o Mawrth

Amser: 11:30 am - 01:45 pm

Cyngerdd o Garolau Cymraeg

Ymunwch â ni yng Nghyngerdd Blynyddol Hosbis y Ddinas o Garolau Cymraeg. Bydd y noson arbennig hon yn cynnwys cyfraniadau gan Gôr Merched Canna, Ysgol y Wern ac Ysgol Pencae. Mae ein Cyngerdd Nadolig Cymraeg yn wledd dymhorol i'r holl deulu.

1A Beulah Road Rhiwbeina , Caerdydd, Cymru CF14 6LT

Pryd: 10/12/2019

Amser: 06:00 pm - 08:00 pm

Ffôn: 02920524150