Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Llên

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Lansiad A Darlith Syr O.M. Edwards: Y Dyn a'r Ddelwedd

Ymunwch â ni yn lansiad y gyfrol newydd O. M.: Cofiant Syr O. M. Edwards (Gwasg Gomer) gan Hazel Walford Davies. Yn y sesiwn arbennig hon bydd y Prifardd Jim Parc Nest[ND1] yn holi’r awdur am y profiad o ysgrifennu’r cofiant arloesol hwn.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 22/02/2020

Amser: 02:00 pm - 03:00 pm

Can Mlynedd o Gofnodion yr Eglwys Yng Nghymru

Pryd: 11/03/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Fflyd o Eiriau

Fflyd o Eiriau gyda'r Athro Ann Parry Owen

Pryd: 18/03/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Y Berthynas Rhwng Darlun, Gair a Darllenydd Mewn Cylchgronau Cymraeg i Blant 1892-1930

Sgwrs gan Megan Haf Morgans ar y berthynas rhwng darlun, gair a darllenydd mewn cylchgronau Cymraeg i blant 1891-1930

Pryd: 01/04/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Mae'r cyflwyniad dramatig hwn yn dilyn bywydau teulu sy'n gadael tlodi dwyrain Ewrop am yr Almaen, yn gweithio ac yn magu teulu yno, yn ei chael hi'n anodd, ac o'r diwedd yn methu goroesi yn y Drydedd Reich.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 20/04/2020

Amser: 06:30 pm - 07:30 pm

Bydd y cyflwyniad hwn yn olrhain rhai o’r materion dadleuol sy’n debyg o godi pan fydd henebion sy’n gyforiog o gysylltiadau yn cael eu troi’n wrthrychau i’w marchnata.

Pryd: 22/04/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Cawn gipolwg yn y ddarlith ar y ffordd y datblygodd y wedd hon ar fywyd a gwaith y Llyfrgell o’r blynyddoedd cynnar hyd heddiw.

Aberystwyth, Cymru

Pryd: 11/07/2020

Amser: 02:00 pm - 03:00 pm

(LOOKING OUT) Poverty, Piety and Politics: Conflicting Realities In A Century Of Welsh Painting

Yr olaf mewn cyfres o bum sgwrs gan Peter Lord yn cyflwyno agweddau ar baentio Cymreig a ystyrir yn ei lyfr nesaf, Looking Out.

Aberystwyth, Cymru

Pryd: 16/07/2020

Amser: 05:00 pm - 06:00 pm