GŴYL AR LAFAR

Trosolwg

Pryd: 25/04/2020

Amser: 10:00 am - 04:00 pm

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: http://digwyddiadau.llyfrgell.cymru

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Cyfle i ymwelwyr gymdeithasu, gan ddefnyddio’u Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog a chroesawgar a mwynhau’r trysorau cenedlaethol sydd i’w gweld yn y Llyfrgell. Mae’r ŵyl rhad-ac-am-ddim yma yn ffrwyth partneriaeth rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru. Mae arlwy’r diwrnod yn cynnwys:

Gweithdy Ffotograffiaeth
Gweithgaredd yn seiliedig ar ffotograffiaeth ar gyfer dysgwyr iau a’u teuluoedd. Sesiwn galw heibio yn rhedeg gydol y dydd.

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth
Tynnwch luniau ar y dydd a’u trydar #ArLafar20

Lolfa Lafar
Cyfle i sgwrsio gydag aelodau staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n dysgu Cymraeg.

Dihangfan
Bydd angen i ymwelwyr sydd am roi cynnig arni ddefnyddio sgiliau ymchwilio a datrys posau er mwyn dianc o ddihangfan Llyfr-GELL

Cerdd a Chân
Cyfle i ddysgwyr Cymraeg ymuno yn y canu yng Nghaffi Pen Dinas, dan arweiniad Côr y Llyfrgell.

Sioe Mewn Cymeriad
Perfformiad ymson gan gwmni Mewn Cymeriad yn adrodd stori cymeriad hanesyddol o Gymru.

Teithiau Tywys
Teithiau o amgylch yr adeilad a chyfle i ymweld â storfeydd ac ardaloedd caeedig Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cwis
Ar ddiwedd y prynhawn ymunwch yn yr hwyl yn dimau neu’n unigolion i ateb cwestiynau cyffredinol ar Gymru, y Gymraeg, Ffotograffiaeth a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Arddangosiad
Daguerreoteip Castell Margam gan Calvert Richard Jones, y ffotograff Cymreig cynharaf.

Helfa Drysor
Casglwch atebion neu eitemau wedi eu cuddio yn adeilad y Llyfrgell i gwblhau’r helfa drysor.

Bydd eitemau a llyfrau i ddysgwyr ar gael yn siop y Llyfrgell. Gwyliwch allan am fanylion amserau’r sesiynau ar ein cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol!

***Mynediad am ddim***