Lansiad A Darlith Syr O.M. Edwards: Y Dyn a'r Ddelwedd

Trosolwg

Pryd: 22/02/2020

Amser: 02:00 pm - 03:00 pm

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Gwefan: http://digwyddiadau.llyfrgell.cymru

Disgrifiad

Yr Athro Hazel Walford Davies


Ymunwch â ni yn lansiad y gyfrol newydd O. M.: Cofiant Syr O. M. Edwards (Gwasg Gomer) gan Hazel Walford Davies. Yn y sesiwn arbennig hon bydd y Prifardd Jim Parc Nest[ND1] yn holi’r awdur am y profiad o ysgrifennu’r cofiant arloesol hwn.


I ddilyn bydd darlith i goffáu canmlwyddiant marwolaeth Syr O. M. Edwards, un o gymwynaswyr pennaf y genedl, ac ar ddydd Gŵyl Dewi cyhoeddir cofiant llawn cyntaf y gŵr dylanwadol hwn. Yn y sgwrs bydd ei gofiannydd, Hazel Walford Davies, yn sôn am y darganfyddiadau annisgwyl a thra diddorol a wnaeth yn y broses o ysgrifennu’r cofiant. Ceir yn y gyfrol bortread tra gwahanol i’r eicon cyfarwydd, ac yn y sgwrs trafodir cryfderau, obsesiynau a chymhlethdodau O. M. ynghyd â thrasiedïau a siomedigaethau ei fywyd personol.


***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***
***Darperir cyfieithu ar y pryd***
***Mynediad am ddim trwy docyn***