Linda Griffiths a Sorela

Trosolwg

Pryd: 25/09/2015

Amser: 07:30 pm - 10:00 pm

Lleoliad: Theatr Felinfach

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Theatr Felinfach Dyffryn Aeron Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Gwefan: http://www.theatrfelinfach.cymru

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Rhian Dafydd

Ffôn: 01570 470697

Disgrifiad

Mae Linda'n llais a wyneb cyfarwydd yn y byd canu gwerin yng Nghymru ers bron i ddeugain mlynedd. Bu'n aelod o'r grwp gwerin Plethyn am flynyddoedd lawer, ond mae'n perfformio fel cantores unigol ers cryn amser, gyda'i thair merch, Lisa, Gwenno a Mari (Sorela) yn canu lleisiau cefndir iddi.

Canodd y dair chwaer o ardal Aberystwyth fel Sorela am y tro cyntaf flwyddyn yn ol. Ers hynny maent wedi perfformio o gwmpas Cymru a Lloegr mewn amrywiol leoliadau. Maent yn perfformio mewn harmoni acapella fel arfer, ond o dro i dro daw iwcalili neu accordion i ymuno gyda'r caneuon gwerin Cymreig.