Mary Lloyd Jones ' Cynefin'- Paentiadau newydd

Trosolwg

Pryd: 13/10/2018 - 03/11/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Lleoliad: Oriel Tegfryn

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Cadnant Road Porthaethwy, Ynys Môn, Cymru LL59 5EW

Gwefan: http://www.artwales.com

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Glyn Griffiths

Ffôn: 01248 715128

Disgrifiad

Mary Lloyd Jones yw un o arlunwyr mwyaf poblogaidd a nodedig Cymru. Ganwyd ym Mhontarfynach ym 1934,ac fe hyfforddwyd yng Ngholeg Celf Caerdydd. Mae wedi ei hysbrydoli gan dirwedd Cymru ac yn enwedig y gwneuthuriad dynol sydd ar y tirwedd. Mae gwaith hunan mynegiannol beiddgar Mary yn nodedig am ei ddefnydd o liwiau atseiniol a chyfoethog.

Dywed Mary: 'Y tir sydd wedi bod yn thema i’m gwaith ers dros bedair degawd bellach. Mae fy ngwaith wedi deillio o fy ymateb i leoliad, ymwybyddiaeth o gof hynafol ac o’r marciau a adawyd ar y tir gan genedlaethau blaenorol. Mae cerfiadau cynhanesyddol, Ogham a’r wyddor Gymraeg barddol yn cael eu defnyddio i greu geirfa bersonol sy’n adlewyrchu hunaniaeth. Rwy’n chwilio am ddyfeisiadau sy’n fy ngalluogi i greu gwaith aml-haen i godi ymwybyddiaeth gref o’r tir a’n dealltwriaeth amlochrog ohono. Mae’r ffaith mai’r Cymry oedd trigolion cyntaf Prydain ac wedi bod yma ers amseroedd cyn-hanesyddol wedi sbarduno fy niddordeb mewn Archeoleg. Mae nifer fawr o’r gwaith yn cynnwys cyfeiriadau i’r arwyddion a’r marciau dirgel gwnaed gan ein cyndeidiau cynnar, oedd a pherthynas gyda’r byd naturiol sydd nawr yn golledig i ni.

Ymgais yw'r gwaith diweddar sydd yn yr arddangosfa hon i ddangos y cysylltiad rhwng iaith, y modd o gyfathrebu a fy ymateb i fannau arbennig dros ddegau o flynyddoedd. Felly defnyddiaf iaith Ogham, Coelbren y Beirdd, enwau llefydd a marciau cynnar o oes y cerrig i greu cyfansoddiadau sy’n dangos perthynas gyda’r dirwedd, daearyddiaeth a mapiau o Gymru.'

Mae Mary wedi arddangos yn rheolaidd ers y 60au yng Nghymru, ym Mhrydain ac yn rhyngwladol, ac mae ei gwaith i'w weld mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat. Mae Mary yn Gymrawd Anrhydeddus o Goleg y Drindod, Caerfyrddin a Phrifysgol Aberystwyth, a gwobrwywyd hi a Doethuriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru, Caerdydd. Bu’n gweithio fel artist preswyl am gyfnod yn yr Iwerddon; Philadelphia; Vermont; Rajasthan, India; Adria, yr Eidal; Catalunya; yr Alban a Llydaw.

Bydd oddeutu 25 o beintiadau yn cael eu harddangos yn y sioe hon sydd yn ail sioe unigol i Mary Lloyd Jones yn Oriel Tegfryn.