Molly Mochas World of Candy

Trosolwg

Pryd: 13/07/2019 - 14/07/2019

Amser: 07:00 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://www.pontio.co.uk/online/19Molly

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Pontio

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Dyma sioe gerdd llawn danteithion gyda stori i’r rheini ohonoch gyda hiwmor melys.

Dinas Pleasantville yw cartref “Molly Mocha’s World of Candy”, ffatri ble mae breuddwydion plant yn cael eu gwireddu fel danteithion melys a cherddoriaeth hyfryd.

Tref fechan yw Wham Town sy’n llawn cymeriad cerddorol. Ar ddiwrnod olaf tymor yr haf yn Ysgol Pleasantville, mae’r ymweliad arbennig gan Molly Mocha ei hun!

Ar eu noson allan i ddathlu diwedd y tymor ym mar Karaoke Rock ‘n’ Roll, mae’r rhieni a’r athrawon yn penderfynu bod y plant angen ‘Ysgol Haf’ i’w diddanu dros y gwyliau. A phwy gwell i’w redeg na ‘Rock’ a ‘Roll’, y brawd a’r chwaer, sy’n dod â phrofiad Rock ‘n’ Roll i’r plant, tra bo Molly Mocha yn cynnig bag o fferins am ddim i’r holl blant sy’n mynychu! Ond, ym mhump o’r bagiau mae tocynnau VIP ar gyfer taith o amgylch Molly Mocha’s World of Candy! Pwy fydd yn ennill y tocynnau a phwy fydd y plant yn cwrdd ar eu taith VIP arbennig?

Dewch draw a gwyliwch sioe swynol felys i’r holl deulu, byddwch yn canu, dawnsio a byw stori y byddwch yn cofio am byth gan ‘Academi Westend Academy’, sy’n dod â’r celfyddydau perfformio’n fyw ym Mangor.

A musical pick ‘n’ mix with a storyline for those with a sweet sense of humour. The City of Pleasantville is home to ‘Molly Mocha’s World of Candy’, a factory where every child’s dream comes true, in the form of sweet treats and mouth-watering music.

Wham Town is a small town filled with lots of musical character. During a guest visit by Molly Mocha on their last day of the Summer term, the pupils of Pleasantville School are very excited to meet the person the whole town looks up to.

After their end of term night out at Rock ‘n’ Roll’s Karaoke Bar, the parents and teachers decide that a Summer School is what the children need to keep them entertained over the holidays, and who better to run it than ‘Rock’ and ‘Roll’, the brother and sister duo, who bring a Rock ’n‘Roll experience to the children and in return Molly Mocha offers a free bag of sweets to all the children who attend...but even better... in 5 of those bags of sweets are VIP tickets to a tour of Molly Mocha’s World of Candy!

Who will win the tickets and who will the children meet along the way on their once-in-a-life-time VIP tour? Come along and watch a magical sweet treat for all the family, where you will sing, dance and live a storyline that you will remember forever by ‘Academi Westend Academy’ - bringing performing arts alive in Bangor.