Partneriaeth dau wleidydd nodedig o 1934 i 1960: Priodas Jennie Lee ac Aneurin Bevan

Trosolwg

Pryd: 16/11/2019

Amser: 02:00 pm - 04:00 pm

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Aberystwyth Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwefan: http://www.digwyddiadau.llyfrgell.cymru

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Nia Dafydd

Ffôn: 01970 632871

Disgrifiad

Yn y ddarlith hon bydd y Parch. Ddr D. Ben Rees yn edrych ar fywyd priodasol un o bartneriaethau gwleidyddol mwyaf unigryw'r ugeinfed ganrif, sef Jennie Lee ac Aneurin Bevan, gan edrych ar eu bywydau personol - eu cartrefi, teulu a ffrindiauu - ynghyd â'u gweithgarwch proffesiynol a berthynai i wleidyddiaeth y Chwith a gweld y ddau fel bodau byw, gwefreiddiol a hynod ddiddorol.

Mae'r Parch. Ddr D. Ben Rees yn gryn awdurdod ar y ddau, ac mae'n fwriad ganddo yn y dyfodol agos gyhoeddi'r cofiant cyntaf yn Gymraeg i Aneurin Bevan.

***Tocynnau £4 - Am ddim i Gyfeillion LLGC ***

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***
***Darperir cyfieithu ar y pryd***
|