Rhys Meirion yn dathlu'r 20ain | Celebrates 20 years of song

Trosolwg

Pryd: 17/05/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://www.pontio.co.uk/online/19Rhys

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Pontio

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Noson arbennig o gân a sgwrsio i ddathlu 20 mlynedd o ganu proffesiynol. Bydd Rhys Meirion yn rhannu’r llwyfan gyda rhai o’r artistiaid a ffrindiau sydd wedi chwarae rhan yn ei daith hyd yma.
Yn ymuno â Rhys ar y noson bydd:
Nic Parry
Côr Rhuthun a Robat Arwyn
Elin Fflur
Steffan Morris (sielo)
Brian Hughes (piano)
Elan Meirion
Dylan Cernyw (telyn)
Mae Rhys Meirion yn gymrawd o Brifysgol Bangor ac yn ganwr preswyl yn Galeri, Caernarfon.
Noson yn y Gymraeg.

A special evening of song and chat to celebrate 20 years of professional singing. Rhys Meirion will be sharing the stage with some of the artists and friends that have played a role in his journey so far.
Joining Rhys on the evening will be:
Nic Parry
Côr Rhuthun and Robat Arwyn
Elin Fflur
Steffan Morris (cello)
Brian Hughes (piano)
Elan Meirion
Dylan Cernyw (harp)
Rhys Meirion is a fellow of Bangor University and resident singer at Galeri, Caernarfon.
This event will be in Welsh.

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: