Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Rhowch gynnig ar Nadolig cynaliadwy eleni!

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 14/12/2019

Amser: 11:00 am - 01:00 pm

Ffôn: 01267222775

Nadolig Celtaidd yng Nghymru gyda Calan

Mae'r band rhyngwladol hwn o Gymru, sy'n enillwyr sawl gwobr, yn ôl ar y ffordd gyda'u rhythmau heintus a'u dawnsio egnïol i ddathlu gŵyl y Nadolig.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 21/12/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Y Trol Wnaeth Ddwyn y 'Dolig

Mae’r Nadolig wedi’i ganslo!
Mae trol yn rhydd yn y mynyddoedd ac mae’n fwli mawr cas. Dim ond merch fach a’i iâr anwes fedr achub pawb. Wedi’r cyfan, bod yn ddewr, disglair a beiddgar sy’n bwysig. Stori lawn antur yn y Gymraeg ar gyfer y teulu cyfan

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 17/12/2019 - 21/12/2019

Amser: 11:30 am - N / A

Ffôn: 01248 382828

A Merry Little Christmas with Only Men Aloud

Yn dilyn llwyddiant eu Gala yn dathlu degawd yn Nghanolfan Mileniwm Cymru a’u taith o amgylch Prydain y llynedd, mae Only Men Aloud yn mynd ar daith eto y gaeaf hwn er mwyn dathlu’r Nadolig gyda’u ffans yng Nghymru.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 14/12/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Clwb Comedi Rhagfyr

Mark Simmons
Rob Kemp
Rachel Fairburn
16+ Gig Sefyll
Gall enwau'r comediwyr newid

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 12/12/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Cwmni Mega yn cyflwyno: Arwyr

Ymunwch yn hwyl a sbri, y canu a'r dawnsio yn Ysgol Aberarwr ymysg cewri'r Mabinogi'r Nadolig hwn.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 11/12/2019 - 13/12/2019

Amser: 10:45 am - N / A

Ffôn: 01248 382828

Anrhegion arbennig a gwrthrychau cyfoes dymunol

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 19/10/2019 - 28/12/2019

Ffôn: 01267222775

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm