Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Hydref 2018

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Haptic Tacit: In Search of the Vernacular
Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 28/07/2018 - 13/10/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

GOFOD GWALLGO!

Sioe Gomedi gan Marlyn Samuel ac Iwan Evans. Dewch ar daith boncyrs i'r gofod yng nhgmwni Jac a Glad. Anaddas i rai dan 16 oed a rhai cul eu meddwl! Tocynnau ar gael o Menter Mon 01248 725 700 neu Cwpwrdd Cornel.

LLangefni Ynys Môn, Cymru

Pryd: 17/10/2018 - 20/10/2018

Amser: 07:30 pm - 10:00 pm

Ffôn: 07792339486

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales Sa31 1LH

Pryd: 27/10/2018

Amser: 11:00 am - 01:00 pm

Ffôn: 01267222775

Arddangosfa Newydd gan Mary Lloyd Jones- Oriel Tegfryn Menai bridge

Cadnant Road Porthaethwy, Ynys Môn, Cymru LL59 5EW

Pryd: 13/10/2018 - 03/11/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01248 715128

Harry Holland - Models

An Exhibition of Fine Art: Harry Holland - Models

18 St Andrew's Crescent Cardiff, Cardiff, Wales CF10 3DD

Pryd: 18/10/2018 - 15/11/2018

Amser: 10:00 am - 06:00 pm

Ffôn: 02920 641411