Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Gorffennaf 2019

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 18 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 02/07/2019

Amser: 02:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 04/07/2019

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01267222775

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 04/07/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Catherine Lewis yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 04/06/2019 - 06/07/2019

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Mae practis Stiwdio Forest + Found yn cyflwyno arddangosfa o waith newydd gan yr artistiaid cydweithrediadol Max Bainbridge ac Abigail Booth.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 18/05/2019 - 06/07/2019

Ffôn: 01267222775

Ein Gwneuthurwyr Dan Sylw yn yn Mai i Gorffennaf 2019 yw’r cwmni o Sir Gar, Rural Kind.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 04/06/2019 - 06/07/2019

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775