Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Medi 2019

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 18 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Illuminate

Yn y cyngerdd hwn bydd Illuminate Women's Music yn cyflwyno Pedwarawd Llinynnol Illuminate gyda'r soprano Soul Zisso, ein perfformwyr preswyl ar gyfer ein hail dymor o 2019.

Deiniol Road, Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 05/09/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Taith Gerdded

Ymunwch â ni i gerdded o amgylch plwyf Llanarth a Mydroilyn ac i godi arian tuag at Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020, dydd Sadwrn y 7fed o Fedi 2019.

Bydd croeso cynnes i chi ymuno am yr holl daith neu am gymal bach. Croeso i bawb ymuno â ni,

Pentre'r Bryn Ceredigion, Cymru SA44 6JY

Pryd: 07/09/2019

Amser: 10:30 am - 10:00 pm

Ffôn: 07875777234

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 20/09/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

The TAPE FACE Show

Ar ôl taranu drwy America a chael ei gweld gan 51 miliwn o bobl ar-lein, mae TAPE FACE yn ôl ar dir Prydain ac eisioes ar y ffordd.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 20/09/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Hey Diddle Diddle

Antur ddoniol tu hwnt yn llawn cerddoriaeth a phypedwaith, i blant dros 3 oed.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 21/09/2019

Amser: 11:30 am - N / A

Ffôn: 01248 382828

Yn y gweithdy bore hwn byddwch yn creu dysgl bastai syml sy’n addas i’r ffwrn neu’r ford.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 21/09/2019

Amser: 09:30 am - 12:30 pm

Ffôn: 01267222775