Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Mawrth 2020

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rhaid i grwpiau gofrestru.

Coedlôn King Edward VII Avenue Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Pryd: Diwrnod 1 o Mawrth

Amser: 11:30 am - 01:45 pm

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Pryd: 06/03/2020

Amser: 07:30 pm - 09:00 pm

Clwb Canna
yn cyflwyno
Huw Chiswell
Nos Weneer 6 Mawrth
Clwb Rhyddfrydol, Treganna

Heol Ddwyreiniol y Bontfaen Cymru CF5 1JB

Pryd: 06/03/2020

Amser: 08:00 pm - 11:30 pm

Can Mlynedd o Gofnodion yr Eglwys Yng Nghymru

Pryd: 11/03/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

P’nawn Agored – Swyddi Cefnogi Pobl Hŷn
4pm – 6pm 12ed Mawrth 2020 Canolfan Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog
Mae ein gwasanaeth ‘Aros Adra’ yn tyfu, ac mae angen mwy o staff i ymuno hefo ni! Rydym yn cynnig cyfleoedd i weithio’n hyblyg, a gwahanol cytundeba

Porthmadog Cymru

Pryd: 12/03/2020

Amser: 04:00 pm - 06:00 pm

Ffôn: 01248 677221

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 14/03/2020

Amser: 02:00 pm - 03:00 pm