Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Mehefin 2020

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Rhan o gyfres arddio Oriel Myrddin ‘Barod i’r Ardd’

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 13/06/2020

Amser: 10:00 am - 04:00 pm

Ffôn: 01267222775

(LOOKING OUT) M.E. Eldridge and Henry Williamson: The Star-born and the Dance of Life

Y bedwaredd mewn cyfres o bum sgwrs gan Peter Lord yn cyflwyno agweddau ar baentio Cymreig a ystyrir yn ei lyfr nesaf, Looking Out.

Pryd: 18/06/2020

Amser: 05:00 pm - 06:00 pm

Magwyd Natalia Dias ym Mhortiwgal lle’r oedd y tu mewn i eglwysi yn ymdebygu i oriel gelf.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 23/05/2020 - 04/07/2020

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775