Synthesis

Trosolwg

Pryd: 22/06/2019

Amser: 02:00 pm - 06:00 pm

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://www.pontio.co.uk/online/19Synthesis

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Pontio

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Cronfa yw Synthesis i annog gwyddonwyr ac artistiaid sy’n gweithio yn y celfyddydau perfformio i ddod ynghyd i ddatblygu syniadau a phontio rhwng dau fyd gwahanol iawn i’w gilydd. Yn dilyn llwyddiant y project cychwynnol, gwahoddwyd ceisiadau eto yn gynharach eleni a bydd hwn yn gyfle i rannu’r ddau gynllun cydweithio celfyddydau/ gwyddoniaeth a ddewiswyd ac sydd ar y gweill ar hyn o bryd.
Synthesis is a fund to encourage scientists and artists working in the performing arts to develop ideas together which bridge different worlds. Following the success of the initial pilot project in 2016, proposals were again invited earlier this year and this will be an opportunity to share the two selected arts/ science collaborations’ work in progress.