The Living Wells Of Wales

Trosolwg

Pryd: 13/05/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: https://events.library.wales

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Phil Cope


Dathliad darluniadol gyda ffotograffau newydd a hen chwedlau am ein ffynhonnau cysegredig, ffynhonnau sanctaidd a sbaon. Bydd y sgwrs hon gan Phil Cope, sy’n seiliedig ar ei gyhoeddiad newydd, yn ein tywys trwy hanesion dadleuol diwylliannau ffynhonnau, gan ddatgelu beth sydd mor arbennig am safloedd dyfrllyd y genedl a’r heriau sy’n eu hwynebu nawr. Yn ogystal, bydd yn rhannu rhai o ymatebion mwyaf ysbrydoledig unigolion a sefydliadau i’r bygythiad, gan ddatgelu o’r diwedd yr hyn y gall y lleoedd
hyn sydd ar y trothwy gynnig i ni mewn byd sy’n parhau i fod yn beryglus, wedi’i rannu gan wrthdaro corfforol ac ideolegol.


Mae cyhoeddiad newydd Phil Cope, The Living Wells of Wales, yn archwilio dros 300 o safleoedd, a dyma ei bumed gyfrol fawr ar ffynhonnau Prydain.
***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***