THIS TIME

Trosolwg

Pryd: 08/11/2019 - 09/11/2019

Amser: 07:00 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: https://www.pontio.co.uk/online/19Time

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 382828

Disgrifiad

Sioe gan gwmni theatr syrcas gwefreiddiol Ockham's Razor, sy'n ymdrin ag amser, oed a straeon personol.

Gyda chast yn amrywio o ran oedran o 13 i 60, yn This Time gwelir cyfres o fframiau arbennig sydd wedi'u codi o'r llawr i'r nenfwd. Mae'r pedwar perfformiwr yn codi, gwthio a siglo ei gilydd trwy fyd o ffenestri, trothwyon a silffoedd.

“There's something magical about Ockham's Razor” Evening Standard

Tua 70 munud (dim egwyl)

Cyfarwyddwyd gan Charlotte Mooney ac Alex Harvey - Ockham's Razor
Cynhyrchwyd gan Alison King - Turtle Key Arts
Dyfeisiwyd a pherfformiwyd gan Lee Carter, Alex Harvey, Faith Fahy a Charlotte Mooney
Cyfansoddi Cerddorol gan Max Reinhardt a Chioma Uma
Cynllunio Gwisgoedd gan Tina Bicat
Cynllunio Goleuo gan Phil Supple
Cynllunio Offer a Chysyniad Sioe gan Ockham's Razor

Cyd-gomisiynwyd gan London International Mime Festival, New Theatre Royal Portsmouth a The Lowry, Salford. Cefnogir gan Dance City & artsdepot.

Cyllidir gan Arts Council England.