Y Berthynas Rhwng Darlun, Gair a Darllenydd Mewn Cylchgronau Cymraeg i Blant 1892-1930

Trosolwg

Pryd: 01/04/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: http://digwyddiadau.llyfrgell.cymru

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Yn y cyflwyniad hwn gan Megan Haf Morgans, eir ati i ddadansoddi’r berthynas rhwng darlun, gair a’r darllenydd mewn cylchgronau Cymraeg i blant ar droad yr ugeinfed ganrif. Canolbwyntir ar bedwar cylchgrawn i blant, sef Cymru’r Plant, Perl y Plant, Trysorfa y Plant ac Y Winllan, gan ffocysu ar enghreifftiau penodol o ddarluniau sy’n ymddangos ynddynt.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***
***Darperir cyfieithu ar y pryd***
***Mynediad am ddim trwy docyn***