Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwybodaeth Gyswllt

Ysbyty Gwynedd Penrhosgarnedd Bangor, Gwynedd, Cymru LL13 7ZH

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01248 384 384