Bwthyn Gwyliau Beudy

Gwybodaeth Gyswllt

Garnedd Ddu Holiday Cottages Gaerwen, Ynys Môn, Cymru LL60 6AN

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01248 714261

Gwefan: http://www.garneddholidaycottages.co.uk/page6.htm

Trosolwg

Mae Bwthyn y Beudy yn fwthyn eang a chyfforddus wedi ei throsi yn hyfryd.

Disgrifiad

Mae Bwthyn y Beudy yn fwthyn eang a chyfforddus wedi ei throsi yn hyfryd ar gyfer bobl abl ac anabl.

Mae yn cynnwys lolfa cynllun agored gyda bwyti a chegin. Mae'r gegin yn cynnwys popty trydan, oergell / rhewgell, microdon, golchwr / a sychu dillad a pheiriant golchi llestri.

Meysydd ychwanegol

Diwifr: Nac Oes

Pellter o gwrs golf: 2 - 5 o filltiroedd

Pellter o'r traeth: 2 - 5 o filltiroedd

Patio neu aardd: Oes

Ystafell Gemau: Nac Oes

Cot / Cadair uchel i babi: Oes

Yn derbyn cwn: Ydyn

Pysgota ar y safle: Nac Oes

Pwll Nofio : Nac Oes

Llenwch y ffurflen isod i gysylltu â ni.

Teipiwch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae hyn yn ofynnol i atal ceisiadau awtomatig..

Ni all harddangos delwedd cod dilysu