Gors-yr-Eira Country Guest House

Gwybodaeth Gyswllt

Mynydd Llandygai Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 4DZ

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01248 601353

Llenwch y ffurflen isod i gysylltu â ni.

Teipiwch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae hyn yn ofynnol i atal ceisiadau awtomatig..

Ni all harddangos delwedd cod dilysu