Y Cyfeiriadur Busnes
 
Yma, medrwch ddod o hyd i restr gynhwysfawr o fusnesau, sefydliadau, ysgolion, darparwyr llety a llawer mwy, sy'n cynnig gwasanaethau Cymraeg. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Bwyd a Diod

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Biff Organic Gwartheg Duon Cymreig

Mae Fferm Tyllwyd wedi ei lleoli uwchben pentref Felingwm Uchaf. Fferm biff organig mewn ardal ddifreintiedig yw Tyllwyd.

Fferm Tyllwyd Felingwm Uchaf, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA32 7QE

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01267 290537 / 07715 827939

Gwefan: http://www.organicwelshbla...

e-bost: danfonwch e-bost

Bodlon

Mae BODLON yn gwmni newydd sy’n cynnig rhoddion unigryw o fwyd a diod safonol wedi’u pecynnu’n fodern, yn lliwgar ac yn gyffrous i gwmnïau ac unigolion.
Mae hamperi BODLON yn cael eu creu mewn hen ysgoldy Fictoraidd yn Llanarthne ger Caerfyrddin.

Llanarthne Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA32 8JD 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01558 668877 

Gwefan: http://www.bodlon.com

e-bost: danfonwch e-bost

Laugharne, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA33 4SE 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01994 427291 

e-bost: danfonwch e-bost

Cwmdu Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA19 7EE 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01558 685018 

e-bost: danfonwch e-bost

25 Heol yr Orsaf Llanrwst, Gwynedd, Cymru, LL26 0BT

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01492 642215

e-bost: danfonwch e-bost

Trap Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA19 6TT 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01269 850175 

e-bost: danfonwch e-bost

Fferm Mêl Brynderi Blaenwaun Hen Dy Gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA34 OJD

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01994 448653

e-bost: danfonwch e-bost

Rhydargaeau Road Peniel Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA32 7JJ 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01267 290082

e-bost: danfonwch e-bost

Stephens Way Pengarn Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA31 2BG

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01267 222000

e-bost: danfonwch e-bost