Y Cyfeiriadur Busnes
 
Yma, medrwch ddod o hyd i restr gynhwysfawr o fusnesau, sefydliadau, ysgolion, darparwyr llety a llawer mwy, sy'n cynnig gwasanaethau Cymraeg. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Bwyd a Diod

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Plas Heli - Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

Mae Plas Heli yn gwmni di-elw sydd wedi ei sefydlu i redeg yr Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau a fydd yn agor yn Haf 2015 ym Mhwllheli. Mae’r Hwb ym Mhlas Heli yn gartref i’r Grwp Awyr Agored, sy’n ymbarel i nifer o glybiau awyr

Glan y Don Pwllheli Cymru, LL53 5YT

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01758 613 343

Gwefan: http://www.plasheli.org

e-bost: danfonwch e-bost

Nantgaredig Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA32 7LJ 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01267 290150 

e-bost: danfonwch e-bost

Llanllwni Llanybydder, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA40 9SJ 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01570 481335 

e-bost: danfonwch e-bost

Felindre Llandysul, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA44 5XG 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01559 370318 

e-bost: danfonwch e-bost

Pont Faen Blaenffos Boncath, Sir Benfro, Cymru, SA37 0JB

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01239 841337

e-bost: danfonwch e-bost