Y Cyfeiriadur Busnes
 
Yma, medrwch ddod o hyd i restr gynhwysfawr o fusnesau, sefydliadau, ysgolion, darparwyr llety a llawer mwy, sy'n cynnig gwasanaethau Cymraeg. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Canolfannau Twristiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 69 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Plas Heli - Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

Mae Plas Heli yn gwmni di-elw sydd wedi ei sefydlu i redeg yr Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau a fydd yn agor yn Haf 2015 ym Mhwllheli. Mae’r Hwb ym Mhlas Heli yn gartref i’r Grwp Awyr Agored, sy’n ymbarel i nifer o glybiau awyr

Glan y Don Pwllheli Cymru, LL53 5YT

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01758 613 343

Gwefan: http://www.plasheli.org

e-bost: danfonwch e-bost

The Quay Aberaeron Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA46 0BT

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01545 570602

e-bost: danfonwch e-bost

Ocean Lab, The Parrog Goodwick Abergwaun, Sir Benfro, Cymru, SA64 0DE

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01348 872 037

e-bost: danfonwch e-bost