AELODAETH
 
Mae dros 15,000 o bobol yn aelodau o wefan Lleol.cymru. Yma medrwch chi ymaelodi â gwefan Lleol.cymru yn rhad ac am ddim. Mae bod yn aelod yn eich galluogi i:
 
- Derbyn ein e-bwletin swyddi wythnosol sydd yn cynnwys hysbysebion swyddi diweddaraf yng Nghymru
- Derbyn ein e-gylchlythyr cyffredinol
- Cymryd rhan mewn cystadlaethau sydd ond ar agor i aelodau'r wefan
- Derbyn cynigion arbennig a gostyngiadau ecscliwsif oddi wrth ein partneriaid a ddewiswyd yn ofalus
- Ychwanegu adolygiadau am restriadau yn yr adran Cyfeiriadur Busnes
- Mynegi barn yn yr adran Siop Siarad
- Creu llyfr ffôn ar-lein trwy ychwanegu rhestriadau busnes at eich rhestr ffefrynnau
- Derbyn a rheoli bargeinion yn yr adran Bachu Bargen
- Rheoli eich hysbysebion swyddi trwy ychwanegu at eich rhestr ffefrynnau yn yr adran Hysbysfwrdd Swyddi
 
Os ydych chi eisiau hysbysebu rhestriad busnes, digwyddiad, swydd, eitem neu fargen ar y wefan, ewch i'r adran hysbysebu yma.

Creu eich proffil

Gwybodaeth Cyfrif
* E-bost: Rhaid i'r e-bost fod yn e-bost dilys rhwng 4 a 80 o lythrennau heb fannau.
 
* Creu Cyfrinair: Rhaid i cyfrinair fod rhwng 4 a 50 lythrennau heb unrhyw fylchau
* Ail-deipiwch cyfrinair:
Attention Ysgrifennwch i lawr eich E-bost a cyfrinair er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol
* Rwy'n derbyn yr amodau defnydd
Gwybodaeth Gyswllt
* Iaith: Dewisiwch eich prif iaith i gysylltu â chi (pan fo angen)
Defnyddiwch yr iaith yma ar bob mynediad i fy nghyfrif
* Enw Cyntaf:
* Cyfenw:
Cwmni (os yn berthnasol):
‘Rydym yn elusen gofrestredig’
Cyfeiriad Llinell 1:
Cyfeiriad Llinell 2:
Tref:
Sir:
Cod Post:
* Ffôn:
Ffacs:
* E-bost:
E-bost Bilio:
Gwefan:

Teipiwch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae hyn yn ofynnol i atal ceisiadau awtomatig..

Ni all harddangos delwedd cod dilysu